Chuyển Đổi PDF Sang Excel

Sử dụng công nghệ OCR để chuyển đổi hàng loạt tệp PDF thành tài liệu bảng tính Excel có thể chỉnh sửa

 

PDF sang Excel

* Tải lên máy chủ để xử lý, tối đa 5 tệp, dưới 10 M và 5 trang cho mỗi tệp

Dựa trên mô hình OCR hàng đầu, nó hỗ trợ các tệp PDF với hình ảnh hoặc văn bản nhúng và chuyển đổi hàng loạt tệp PDF thành tài liệu Excel có thể chỉnh sửa. Các tệp Excel được chuyển đổi giữ nguyên định dạng PDF gốc ở mức độ tối đa.

Chuyển đổi tài liệu PDF thành các tệp Excel có thể chỉnh sửa;

Sử dụng các mô hình mẫu hàng đầu để phục hồi định dạng văn bản trong PDF một cách tối đa

Tải lên, xử lý, tải xuống, chỉ 3 bước đơn giản hoàn thành công việc PDF sang Excel

Các câu hỏi thường gặp về công cụ PDF sang Excel của docsmall

Công cụ PDF sang Excel này có miễn phí sử dụng không?

Hoàn toàn có, công cụ PDF-sang-Excel hiện được cung cấp bởi docsmall ở giai đoạn miễn phí trong một thời gian giới hạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chiến lược thanh toán dựa trên việc sử dụng trong tương lai.

Hiệu quả của công cụ chuyển đổi tài liệu PDF sang Excel này như thế nào?

Công cụ chuyển đổi tài liệu PDF-sang-Excel có tỷ lệ nhận diện cao và mức độ phục hồi định dạng cao. Nó có thể chuyển đổi PDF không thể chỉnh sửa thành các tài liệu Excel có thể chỉnh sửa để cải thiện hiệu quả văn phòng.

Có nguy cơ rò rỉ dữ liệu khi sử dụng công cụ PDF sang Excel trực tuyến này không?

Hoàn toàn không cần lo lắng. Hình ảnh bạn tải lên sẽ tự động bị xóa sau khi chuyển đổi, và các tài liệu đã chuyển đổi sẽ bị xóa hoàn toàn sau 2 giờ.