Chuyển Đổi Hình Ảnh Sang Word

Sử dụng công nghệ OCR để chuyển đổi hàng loạt hình ảnh thành tài liệu Word có thể chỉnh sửa, hỗ trợ hình ảnh viết tay và ảnh chụp màn hình

 

Ảnh sang Word

* Tải lên máy chủ để xử lý, tối đa 5 hình ảnh, định dạng JPG hoặc PNG, dung lượng nhỏ hơn 10M, cạnh dài < 10.000 pixel

Hỗ trợ hình ảnh viết tay và ảnh chụp màn hình, chuyển đổi hàng loạt hình ảnh thành tài liệu Word có thể chỉnh sửa trong khi vẫn giữ nguyên phong cách ban đầu, và thực hiện tối ưu hóa đặc biệt cho các tình huống bị mờ, nghiêng, lật và các tình huống khác.

Chuyển đổi ảnh thành tài liệu Word có thể chỉnh sửa

Sử dụng các mô hình mẫu hàng đầu để khôi phục định dạng văn bản trong hình ảnh một cách rất cao

Tải lên, xử lý, tải về, hoàn thành công việc chuyển đổi ảnh thành Word trong 3 bước đơn giản

Các câu hỏi thường gặp về công cụ Chuyển đổi Ảnh thành Word của docsmall

Công cụ Chuyển đổi Ảnh thành Word này có miễn phí không?

Tất nhiên có, công cụ Chuyển đổi Ảnh thành Word hiện tại được cung cấp bởi docsmall đang ở giai đoạn miễn phí có hạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chiến lược thanh toán dựa trên việc sử dụng trong tương lai.

Hiệu quả của công cụ chuyển đổi ảnh thành tài liệu Word này như thế nào?

Công cụ chuyển đổi ảnh thành tài liệu Word có tỷ lệ nhận diện cao và mức độ khôi phục định dạng cao. Nó có thể chuyển đổi các hình ảnh không thể chỉnh sửa thành tài liệu Word có thể chỉnh sửa để nâng cao hiệu quả văn phòng. Nó có thể chuyển đổi cả ảnh chụp màn hình và ảnh chụp bằng camera.

Có nguy cơ rò rỉ dữ liệu khi sử dụng công cụ chuyển đổi ảnh thành Word trực tuyến này không?

Đừng lo lắng về điều này. Các hình ảnh bạn tải lên sẽ bị xóa tự động sau khi chuyển đổi, và các tài liệu đã chuyển đổi sẽ bị xóa hoàn toàn sau 2 giờ.