Chuyển Đổi Hình Ảnh Sang Excel

Sử dụng công nghệ OCR để chuyển đổi hàng loạt hình ảnh thành tài liệu bảng tính Excel, hỗ trợ hình ảnh viết tay và ảnh chụp màn hình

 

Ảnh sang Excel

* Tải lên máy chủ để xử lý, tối đa 5 hình ảnh, JPG hoặc PNG, nhỏ hơn 10M, cạnh lớn < 10,000 điểm ảnh

Hỗ trợ hình ảnh viết tay và ảnh chụp màn hình, chuyển đổi hàng loạt hình ảnh thành bảng tính Excel có thể chỉnh sửa, và thực hiện tối ưu hóa đặc biệt cho các tình huống bị mờ, nghiêng, lật và các tình huống khác.

Chuyển đổi hình ảnh thành tài liệu Excel có thể chỉnh sửa

Sử dụng các mô hình mẫu hàng đầu để khôi phục định dạng văn bản trong hình ảnh một cách chi tiết

Tải lên, xử lý, tải xuống, hoàn thành 3 bước đơn giản để hoàn thành công việc hình ảnh thành Excel

Các câu hỏi thường gặp về công cụ Chuyển đổi Hình Ảnh thành Excel của docsmall

Công cụ Chuyển đổi Hình Ảnh thành Excel này có miễn phí sử dụng không?

Hoàn toàn có, công cụ Chuyển đổi Hình Ảnh thành Excel hiện được docsmall cung cấp miễn phí trong giai đoạn giới hạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh chiến lược thanh toán dựa trên việc sử dụng trong tương lai.

Hiệu quả của công cụ chuyển đổi hình ảnh thành tài liệu Excel này như thế nào?

Công cụ chuyển đổi hình ảnh thành tài liệu Excel có tỷ lệ nhận dạng cao và độ phục hồi định dạng cao. Nó có thể chuyển đổi những hình ảnh không thể chỉnh sửa thành tài liệu Excel có thể chỉnh sửa để nâng cao hiệu quả văn phòng. Nó có thể chuyển đổi cả ảnh chụp màn hình và ảnh chụp bằng máy ảnh.

Có nguy cơ rò rỉ dữ liệu khi sử dụng công cụ chuyển đổi hình ảnh trực tuyến thành Excel này không?

Hãy yên tâm. Những hình ảnh bạn tải lên sẽ được xóa tự động sau khi chuyển đổi, và tài liệu chuyển đổi sẽ bị xóa hoàn toàn sau 2 giờ.