Tách Tệp PDF

Tách hàng loạt trang tệp PDF, mỗi trang thành một tệp

 

Chia tách PDF

Tối đa chọn 10 tập tin, mỗi tập tin tối đa 500 M, mỗi tập tin ít hơn 1000 trang

Chia nhỏ tài liệu PDF thành từng trang một, thuận tiện cho việc tổ chức lại thứ tự trang, tệp được chia nhỏ có thể tải xuống một cách dễ dàng, chọn tập tin PDF, hệ thống tự động chia nhỏ, tải xuống độc lập hoặc tải xuống gói lại, hoàn thành công việc chia nhỏ tài liệu PDF một cách dễ dàng.

Sau khi chọn PDF, tự động xử lý, lưu mỗi trang thành một tập tin riêng lẻ

Có thể xử lý đồng thời nhiều tập tin PDF, tải xuống gói lại một cách dễ dàng

Tập tin không cần tải lên đám mây, xử lý cục bộ trong trình duyệt, không cần lo lắng về vấn đề an ninh dữ liệu

Câu hỏi thường gặp về công cụ chia nhỏ tài liệu PDF

Có phải công cụ chia nhỏ tài liệu PDF này miễn phí không?

Đúng vậy, tất cả các công cụ của docsmall đều có thể sử dụng miễn phí và không có hạn chế về số lần sử dụng. Để có thể chi trả cho máy chủ, nhân lực phát triển và các chi phí khác, trang web docsmall hiện đã đặt quảng cáo. Trong tương lai, chúng tôi sẽ khám phá thêm các mô hình thu nhập sáng tạo hơn, để có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng cho mọi người.

Tại sao tập tin gói lại sau khi chia nhỏ lại có kích thước lớn hơn?

Điều này phụ thuộc vào định dạng tài liệu PDF, đối với PDF có chứa phông chữ nhúng, mỗi tệp sẽ lưu trữ thông tin liên quan một cách riêng lẻ, do đó tổng kích thước của tất cả các tập tin cộng lại sẽ lớn hơn rất nhiều so với kích thước của một tập tin đơn lẻ. Và đối với các tài liệu PDF được quét, tổng kích thước của tất cả các tệp cộng lại sẽ tương đương với kích thước của một tập tin đơn lẻ.

Có nguy cơ rò rỉ dữ liệu khi sử dụng công cụ chia nhỏ tài liệu PDF này không?

Hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này, công cụ chia nhỏ tài liệu PDF của chúng tôi sử dụng công nghệ chạy trong trình duyệt, tài liệu của bạn không cần tải lên máy chủ đám mây, chỉ cần xử lý cục bộ trong máy tính của bạn là có thể hoàn thành việc nén chất lượng cao.