Sắp Xếp Lại Các Trang PDF

Thay đổi thứ tự trang bằng cách kéo chuột, xóa và xoay các trang

 

Sắp Xếp Lại Các Trang PDF

Chọn một tập tin PDF để sắp xếp lại trang, tập tin phải nhỏ hơn 200M

Một công cụ điều chỉnh thứ tự trang PDF phù hợp cho tất cả các nhóm chuyên nghiệp, chọn tập tin PDF, kéo và thả với chuột để điều chỉnh thứ tự trang, và nhấn để lưu và tải xuống tập tin đã điều chỉnh.

Kéo và thả hình ảnh xem trước để điều chỉnh thứ tự trang;

Hỗ trợ xóa các trang PDF và xoay trang theo lô hoặc từng cái;

Tập tin không cần được tải lên đám mây, được xử lý tại chỗ trong trình duyệt, không cần lo lắng về vấn đề bảo mật dữ liệu.

Câu hỏi thường gặp về Công cụ Sắp Xếp Lại Trang PDF của docsmall

Công cụ điều chỉnh thứ tự trang PDF này có miễn phí không?

Có, tất cả các công cụ trên docsmall đều miễn phí và không có hạn chế về việc sử dụng. Để bao phủ chi phí máy chủ và phát triển, docsmall hiển thị quảng cáo trên trang web. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tìm hiểu các mô hình doanh thu sáng tạo hơn để tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng cho mọi người.

Có nguy cơ rò rỉ dữ liệu khi sử dụng công cụ điều chỉnh thứ tự trang PDF trực tuyến này không?

Bạn không cần lo lắng về điều này. Công cụ điều chỉnh thứ tự trang PDF của chúng tôi sử dụng công nghệ xử lý phía trình duyệt, vì vậy các tập tin của bạn không cần phải được tải lên máy chủ đám mây và việc điều chỉnh thứ tự trang PDF có thể được hoàn thành tại địa phương.