Nén PDF

 

Nén PDF

* Tệp cần tải lên máy chủ để nén, tối đa 5 tệp, mỗi tệp tối đa 200 M

Tải tệp PDF lên máy chủ đám mây để nén, có thể giảm kích thước tệp PDF đáng kể, có nhiều cường độ nén để lựa chọn để phù hợp với các tình huống ứng dụng khác nhau.

Giảm kích thước tệp PDF đáng kể bằng cách hợp nhất các yếu tố trùng lặp, nén hình ảnh

Tải lên, nén, tải xuống, chỉ cần ba bước để hoàn thành việc nén PDF

Sau khi xử lý xong, máy chủ sẽ xóa toàn bộ tệp trong vòng 2 giờ

Nhấp vào quảng cáo bên dưới 👇 để giúp chúng tôi covering chi phí máy chủ ❤️

Câu hỏi thường gặp về Công cụ Nén PDF

Công cụ nén hợp nhất tệp PDF này có miễn phí không?

Có, tất cả các công cụ của docsmall đều có thể sử dụng miễn phí và không giới hạn lượt sử dụng. Để có thể chịu được chi phí máy chủ, nhân lực phát triển, v.v., trên trang web của docsmall có quảng cáo. Trong tương lai, chúng tôi sẽ khám phá nhiều mô hình tạo lợi nhuận sáng tạo hơn, có thể tiếp tục cung cấp dịch vụ chất lượng cho mọi người.

Nguyên lý hoạt động của công cụ nén PDF là gì?

Tệp PDF chứa nhiều tệp phông chữ trùng lặp, tệp tài nguyên, hình ảnh lớn, v.v., thông qua việc hợp nhất tài nguyên trùng lặp, giảm độ phân giải hình ảnh có thể giảm kích thước tệp PDF đáng kể.

Tại sao tệp PDF của tôi hiển thị không thể nén được nữa?

Có nhiều tệp PDF không thể giảm kích thước tệp nữa, vì vậy sẽ hiển thị không thể nén.

Tại sao cần tải tệp lên máy chủ để nén?

Do tính phức tạp của việc nén PDF, trình duyệt không thể nén hiệu quả, vì vậy cần tải tệp lên máy chủ để nén.

Tệp của tôi tải lên máy chủ có thể rò rỉ không?

Hoàn toàn không cần lo lắng về vấn đề này, chúng tôi đã thực hiện phân ly hiệu quả, chỉ người tải lên mới có thể tiếp cận tệp này, sau khi xử lý xong, máy chủ sẽ xóa toàn bộ tệp trong vòng 2 giờ.